[1]
M. A. J. Plaza R and Hanum Maghfiro Risky Ningtias, “PENERAPAN INTERNET OF THINGS PADA PROTOTYPE SMART HOME MENGGUNAKAN POLA SUARA DENGAN MIKROKONTROLER NODEMCU”, sienna, vol. 4, no. 2, pp. 87–96, Dec. 2023.