(1)
Plaza R, M. A. J.; Hanum Maghfiro Risky Ningtias. PENERAPAN INTERNET OF THINGS PADA PROTOTYPE SMART HOME MENGGUNAKAN POLA SUARA DENGAN MIKROKONTROLER NODEMCU. sienna 2023, 4, 87-96.