(1)
Arma, U.; Yusril Pratama , M.; Afifah , P.; Khotimah, K. WEB BASED ONLINE SHOP DESIGN SYSTEM AT AR SHOP. sienna 2023, 4, 13-19.