[1]
Plaza R, M.A.J. and Hanum Maghfiro Risky Ningtias 2023. PENERAPAN INTERNET OF THINGS PADA PROTOTYPE SMART HOME MENGGUNAKAN POLA SUARA DENGAN MIKROKONTROLER NODEMCU. Sienna. 4, 2 (Dec. 2023), 87–96.