[1]
Arma, U., Yusril Pratama , M., Afifah , P. and Khotimah, K. 2023. WEB BASED ONLINE SHOP DESIGN SYSTEM AT AR SHOP. Sienna. 4, 1 (Jul. 2023), 13–19.