(1)
Idran, M.; Hadidi, M. HAK-HAK TAHANAN DALAM MASA COVID-19 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KOTABUMI. Legalita 2022, 4, 75-82.