(1)
Dinata, M. R. K. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PRESPEKTIF KEARIFAN LOKAL. Legalita 2022, 2, 134-147.