MONICA, D. AUDIT KOMUNIKASI PROGRAM KAJI TERAP: STUDI PADA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SULUH MANUNTUNG LEMPAKE KOTA SAMARINDA. Komsospol, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–24, 2023. DOI: 10.47637/komsospol.v2i2.680. Disponível em: https://jurnal.umko.ac.id/index.php/komsospol/article/view/680. Acesso em: 17 apr. 2024.