Nazhyfa, A., W. N. Rahmi, and M. Ritonga. “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Menggunakan Thariqah Al-Qiro’ah: A Systemic Review”. Edukasi Lingua Sastra, vol. 20, no. 1, Apr. 2022, doi:10.47637/elsa.v20i1.503.