[1]
W. Dicky Irawan, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”, ELSA, vol. 17, no. 2, pp. 151–158, Sep. 2019.