Nazhyfa, Asti, Wiza Novia Rahmi, and Mahyudin Ritonga. 2022. “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Menggunakan Thariqah Al-Qiro’ah: A Systemic Review”. Edukasi Lingua Sastra 20 (1). Indonesia. https://doi.org/10.47637/elsa.v20i1.503.