Nazhyfa, A., Rahmi, W. N., & Ritonga, M. (2022). Pembelajaran Bahasa Arab dengan Menggunakan Thariqah al-Qiro’ah: A Systemic Review. Edukasi Lingua Sastra, 20(1). https://doi.org/10.47637/elsa.v20i1.503