(1)
Dicky Irawan, W. Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah. ELSA 2019, 17, 151-158.