Lestari, S. P., Bakti, A. S., Sari, Y. E., Sari, Y. I. and Harini, N. V. A. (2023) “CURAHAN TENAGA KERJA USAHATANI JAGUNG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 38 GUNUNG BALAK”, Journal of Agriculture and Animal Science, 3(1), pp. 9–17. Available at: https://jurnal.umko.ac.id/index.php/agrimals/article/view/673 (Accessed: 3 October 2023).