(1)
Sanjaya, R. HUBUNGAN FUNGSI DAUN PADA PENINGKATAN BERAT TANDAN BEBERAPA GENERASI PISANG CAVENDISH VERIETAS GALL (Musa Acuminata Cavendish) DI LAMPUNG TIMUR. Agrimals 2023, 3, 1-8.